فردای امروز

ارائه دهنده مقالات روانشناسی و جامعه شناسی

راههای غلبه بر استرس

مديران، بيش از ساير افراد جامعه در معرض استرس و يا تنيدگي قرار دارند. تاكنون از سوي علماي مديريت، راهكارهاي فراواني براي غلبه بر استرس پيشنهاد شده است. آن چه در پي مي آيد گزيده اي است از اين راهكارها.
* برنامه زندگي شغلي و شخصي خود در روز بعد را، هر شب قبل از استراحت آماده و آن را مرور كنيد.
* مسايل كاري خودتان را كه بر يكديگر تقدم دارند، شناسايي كرده و آنها را طبقه بندي كنيد.
* حل مشكلات شغلي و زندگي خودتان را نوعي مبارزه قلمداد كنيد.
* اعتماد به نفس داشته باشيد و خودتان و كارهاي در دست اجراي خودتان را كوچك نشماريد.
* پيروزي ها و موفقيت هاي شغلي و زندگي تان را وصف و آنها را براي دوستان و آشنايان نزديكتان بازگو كنيد.
* حس گشاده رويي و خوش خلقي را در خود توسعه دهيد.
* هميشه براي فضيلت تلاش كنيد.
* به حد كافي خواب و استراحت داشته باشيد.
* سعي كنيد هميشه كار خوب ديگران را تحسين كنيد.
* بياموزيد كه به نيازهاي منطقي خودتان پاسخ دهيد.
* از راه هاي گوناگون به محل كار خود برويد.
* به ياد داشته باشيد كه از اختياري كه به شما داده شده است، به نحو احسن استفاده كنيد.
* هر روز با انرژي مثبت از خواب برخيزيد و انجام حركات كششي و نرمشي را فراموش نكنيد.
*آرامش خود را حفظ كنيد. هر كاري را در زمان خودش انجام دهيد، شما بقيه عمر را براي ادامه كار وقت داريد.
* محدوديت هاي خود را شناسايي كنيد و اجازه دهيد ديگران نيز از آن مطلع شوند.
* سعي كنيد به اندازه سخن بگوييد و شنونده خوبي نيز باشيد.
* همواره طرح هاي جديدي را براي كار و زندگي در ذهن خود مرور كنيد.
* اگر در كاري نياز به كمك داشتيد، حتماً ديگران را به كمك بطلبيد.
* از تلاش در جهت تنبيه سريع و بدون برنامه ديگران و نيز از تنبيه افراد منفي بپرهيزيد و سعي كنيد در اصلاح آنها قدم برداريد.
* هر روز دقايقي را به آسمان نگاه كنيد و ستارگان و ابرها را از نظر بگذرانيد.

نویسنده : مهشيد باستاني پور مقدم

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی ترابی عصر  |